נוער אודות נוער

אגף נוער נתיבות אמון על החינוך הבלתי פורמלי הכולל את פעילות תנועות וארגוני הנוער,  קבוצות מנהיגות ומעורבות חברתית, הכנה לשירות משמעותי וקבוצות לפיתוח תחומי עניין וכישורים.