הגיל הרך אודות הגיל הרך

המרכז הינו חלק ממארג השירותים בקהילה לרווחת התושבים ומחוייב לשיתוף פעולה וקשרי גומלין עמם.
מרכז הגיל הרך כולל התפתחות תינוקות, טיפול פרא רפואי ורגשי, ייעוץ והדרכה להורים, פיתוח קשרי חיים ומיומנות בסיסית כתשתית להמשך לימודיו של הילד במוסדות החינוך וחותר ליצירת מערכת חינוך לגיל הרך מובילה ואטרקטיבית בסביבה לימודית וחדשנית המאפשרת פיתוח אישי.