ביטול רישום גן

רישום לקייטנות קיץ

הרישום האינטרנטי הסתיים

כעת ניתן להרשם רק במשרדי נתיבים- בתוספת 50 ש''ח דמי רישום מאוחר.

לפרטים נוספים: מזכירות נתיבים 0732532100